Van een wollige

tekst naar een

helder verhaal

Verder in gaan op de titel, eventueel verwijzen naar onderwerpen (energietransitie, klimaatadaptatie etc). Eindigen met een ‘actieve’ vraag. Waar kunnen we jou mee helpen? 

Jouw vraag is onze uitdaging 

Van een wollige tekst naar een helder verhaal van complexe gegevens naar begrijpelijke informatie: de communicatie-experts van Helder en Duidelijk zorgen ervoor dat jij je doel bereikt.  

Wij luisteren naar je wens, analyseren de mogelijkheden, komen met creatieve oplossingen en zorgen ervoor dat jouw boodschap op de beste manier bij de juiste doelgroep komt.  Wij zetten onze talenten in bij het vertellen van heldere verhalen over ingewikkelde onderwerpen die ertoe doen: klimaatverandering en klimaatadaptatie, de energietransitie, de woningbouwopgave, sociale cohesie, duurzaamheid en integratie. Want wij zijn ervan overtuigd dat verandering pas tot stand komt als duidelijk is waarom het nodig is.

Alles in huis 

Refugee Company en Mondmaskerfabriek 
Communicatiestrategie en -advies  
Refugee Company en Mondmaskerfabriek 
Communicatiestrategie en -advies  

Deltaprogramma 2022 

We denken enthousiast mee, vragen door en zoeken naar creatieve oplossingen. Samen met jou vinden we de beste vorm, voor de juiste doelgroepen.

In dit … ondersteunen. De tekst … houden.

Podcast risicodialogen (IenW) 

Animatie gemeente Stichtse Vecht 

Video’s VNG-bijeenkomst 

Deltacongres, hybride 

Ministerie van LNV: online bijeenkomsten 

Bijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging 

Provincie Zeeland

‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’  

Bewustwordingscampagne voor inwoners en professionals 

Het klimaat verandert Zeeland verandert mee

Hallo daar!

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen